دفاتر شرکت‌های بیمه

(نمایندگان حقوقی بیمه)

شما بیمه گر محترم که مفتخر به کسب کد نمایندگان حقوقی بیمه هستند، می‌تواند به کمک راهکارهای نرم افزاری بیمه ابزار پیشگامان با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان به بالاترین بهروری دست یابی.

خرید نرم افزار

نسخه پایه

4,900,000تومانبرای بیمه‌گرانی که باکمترین هزینه می‌خواهند از امکانات پایه استفاده نمایند.

 • حسابداری تخصصی بیمه
 • تولید فایل واگذاری چک
 • لیست تمدیدی
 • ارسال پیامک
 • محاسبه کارمزد
 • تسویه دو وجهی بیمه نامه
 • جدول نرخ بیمه نامه‌ها
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه
 • مغایرت گیری هوشمند
 • محاسبه پورسانت بازاریاب
 • ماژول شرکت حقوقی
 • 1 کاربر تحت شبکه رایگان
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • شش ماه پشتیبانی رایگان

مقایسه

نسخه جامع

6,900,000تومانبرای بیمه‌گرانی که به دنبال دستیابی امکاناتی جامع هستند.

 • حسابداری تخصصی بیمه
 • تولید فایل واگذاری چک
 • لیست تمدیدی
 • ارسال پیامک
 • محاسبه کارمزد
 • تسویه دو وجهی بیمه نامه
 • جدول نرخ بیمه نامه‌ها
 • استعلام پیامکی
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه
 • ثبت اتوماتیک اسناد
 • مغایرت گیری هوشمند
 • محاسبه پورسانت بازاریاب
 • انتقال داده های قبلی
 • ماژول شرکت حقوقی
 • 2 کاربر تحت شبکه رایگان
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • 9 ماه پشتیبانی رایگان

مقایسه
پرفروش ترین

نسخه پیشرفته

تماس بگیریدبرای بیمه‌گرانی که خواهان پیشرفت و توسعه هستند.

 • حسابداری تخصصی بیمه
 • تولید فایل واگذاری چک
 • لیست تمدیدی
 • ارسال پیامک
 • محاسبه کارمزد
 • تسویه دو وجهی بیمه نامه
 • جدول نرخ بیمه نامه ها
 • استعلام پیامکی
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه
 • ثبت اتوماتیک اسناد
 • مغایرت گیری هوشمند
 • محاسبه پورسانت بازاریاب
 • انتقال داده های قبلی
 • بایگانی الکترونیک اسناد
 • ماژول شرکت حقوقی بیمه
 •  ارسال و دریافت هوشمند تلگرام
 • حسابداری تلگرامی
 • 3 کاربر تحت شبکه
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • 12 ماه پشتیبانی رایگان

مقایسه

قابلیت‌های بیمه ابزار پیشگامان

اجرا با سرعت چشمگیر

ماژول‌ها و امکانات ویژه

ارتباط با مشتریان

دستیار تلگرامی

مجموعه ابزار کاربردی

کاهش هزینه جاری

افزایش سطح بهره وری

وصول به اهداف فروش

بیمه ابزار پیشگامان نرم افزاری چابک پویا یکپارچه کارآمد برای شما می‌باشد.