بیمه ابزار جامعترین نرم افزار مدیریت دفاتر بیمه

بیمه ابزار پیشگامان حاصل همکاری مستمر برنامه نویسان شرکت پیشگامان اندیشمندان با کارگزاران و نمایندگان مختلف شرکت های بیمه ای طی سالیان متمادیست، که منجر به ایجاد نرم افزاری قدرتمند و در عین حال ساده و کاربر پسند جهت رفع کلیه نیاز های نرم افزاری کارگزاران و نمایندگان محترم شرکت های بیمه ای شده است.

این مجموعه نرم افزاری شامل کلیه ابزارهای مورد نیاز شما در امور حسابداری، اتوماسیون اداری، مدیریت مشتری، بایگانی الکترونیک اسناد و سیستم هوشمند ارسال و دریافت پیامک بوده، که با استفاده از آن می‌توانید بر کلیه امور دفتر خود مدیریتی جامع داشته باشید.

امور مالی و حسابداری

کلیه ابزار های مالی در اختیار شماست تا بتوانید مدیریت جامع بر این امور داشته باشید.

بیشتر بدانید

باشگاه مشتریان و CRM

حفظ ارتباط مستمر و پایدار با تمام بیمه گذاران خود با این ابزارهای کاربردی میسر خواهد بود.

بیشتر بدانید

اتوماسـیون اداری و دفتری

فرآیندها و امور اداری دفتر خود را به ابزارهای پیشرفته اتوماسیون واگذارید.

بیشتر بدانید

بایگانی الکترونیک اسناد

بایگانی مطمئن اطلاعات و مدارک با دسترسی سریع تنها با ابزارهای تخصصی امکان پذیر است.

بیشتر بدانید

بیمه ابزار، مناسب برای نمایندگان حقیقی نمایندگان حقوقی کارگزاران بیمه

نمایندگان فروش بیمه عمر

نسخه قابل استفاده برای کلیه دارندگان کد نمایندگی بیمه عمر از شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

اطلاعات بیشتر

دفاتر نمایندگان حقیقی بیمه

نسخه قابل استفاده برای کلیه نمایندگان حقیقی شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

اطلاعات بیشتر

دفاتر نمایندگان حقوقی بیمه

نسخه قابل استفاده برای کلیه نمایندگان حقوقی با چند شعبه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

اطلاعات بیشتر

دفاتر کارگزاری بیمه

نسخه قابل استفاده برای کلیه کارگذاران شرکت های بیمه دولتی و خصوصی

اطلاعات بیشتر
بیش از

0

نصب فعال

نسخه نمایندگی حقیقی

بیش از

0

نصب فعال

نسخه نمایندگی حقوقی

بیش از

0

نصب فعال

نسخه کارگزاری

تجربه بیمه‌گزاران موفق با بیمه ابزار پیشگامان

بیمه ابزار پیشگامان نرم افزاری چابک پویا یکپارچه کارآمد برای شما می‌باشد.