استخدام

به چند لبخند تازه در خانواده بیمه ابــــزار نیازمندیم !

 • * مشخصات فردی

 • * سوابق تحصیلی

 • مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام مرکز آموزشیتاریخ اخذ مدرکمعدّل کتبی 
  نرم افزار حسابداری بیمه | بیمه ابزار
  (با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.)
 • * سوابق شغلی

 • عنوانسمت شغلیچند سالعلت پایان همکاریحقوق دریافتی 
  نرم افزار حسابداری بیمه | بیمه ابزار
  (با استفاده از '+' انتهای سطر، می توانید ردیف جدید ایجاد کنید.)
 • مشخصات فردی دو نفر از آشنایان شما

 • 1.

 • 2.

 • * شناخت بازار

0/5 (0 نظر)