نسخه ویژه

امکانات ویژه ی نسخه ی کارگزاری نرم افزار حسابداری بیمه ابزار چیست؟

demo-attachment-144-Group-125
Asset-3@4x-1
Asset-1@4x-1
Asset-2@4x
نسخه ی حقیقی نرم افزار حسابداری بیمه ابزار
فروشنده ی موفق بیمه عمر

لطفا اطلاعات خودتان را به صورت صحیح وارد کنید.

کارگزاری بیمه

شما به عنوان کارگزار بیمه با مشورت به انواع سازمان و بیمه گزار ها ، آن ها را در انتخاب بهترین نوع بیمه و شرکت بیمه یاری می کنید. شما با بررسی نیازهای بیمه ای اشخاص و از طرف دیگر با بررسی هزینه ها و ویژگی  شرکت بیمه ای به عنوان پل ارتباطی بین بیمه گزاران و شرکت های بیمه هستید. شما برای حفظ و گسترش شرکت بیمه ی خود روزانه اقدامات زیادی انجام می دهید که بخش بزرگی از هزینه ها و زمان شما را هدر می دهد.

برخی چالش های کارگزاران بیمه

این اقدامات شامل :

 • مدیریت بین شرکت ها و رشته های بیمه
 • ثبت اطلاعات بیمه نامه و امور حسابداری بیمه نامه های مربوط به هر شرکت بیمه
 • محاسبه ی درصد صدور و درصد معرف به صورت مجزا
 • محاسبه کارمزد مربوط به هر شرکت بیمه
 • محاسبه ی سود و زیان و بستن سال مالی
 • تکمیل اتوماتیک فرم انتخاب دوره مالیاتی بر اساس دریافتی ها و پرداختی ها
 • و….
  است.

کارگزاری بیمه

شما به عنوان کارگزار بیمه با مشورت به انواع سازمان و بیمه گزار ها ، آن ها را در انتخاب بهترین نوع بیمه و شرکت بیمه یاری می کنید. شما با بررسی نیازهای بیمه ای اشخاص و از طرف دیگر با بررسی هزینه ها و ویژگی  شرکت بیمه ای به عنوان پل ارتباطی بین بیمه گزاران و شرکت های بیمه هستید. شما برای حفظ و گسترش شرکت بیمه ی خود روزانه اقدامات زیادی انجام می دهید که بخش بزرگی از هزینه ها و زمان شما را هدر می دهد.

برخی چالش های کارگزاران بیمه
این اقدامات شامل :

 • مدیریت بین شرکت ها و رشته های بیمه
 • ثبت اطلاعات بیمه نامه و امور حسابداری بیمه نامه های مربوط به هر شرکت بیمه
 • محاسبه ی درصد صدور و درصد معرف به صورت مجزا
 • محاسبه کارمزد مربوط به هر شرکت بیمه
 • محاسبه ی سود و زیان و بستن سال مالی
 • تکمیل اتوماتیک فرم انتخاب دوره مالیاتی بر اساس دریافتی ها و پرداختی ها
 • و….
  است.

اهمیت نرم افزار حسابداری برای شرکت های کارگزاری بیمه 

پردازش اطلاعات گسترده و متنوع از سمت مشتریان و شرکت های بیمه به زیر ساخت و ابزاری قوی  و موثر نیاز دارد تا کارگزاری شما را در بین رقبا برتر کند. همچنین با انجام تمام فعالیت های مربوط به کارگزاری شما ،به شیوه ی موثری انرژی و سرمایه ی شما را در جهت فروش بیشتر و تشکیل تیم فروش بیمه ارتقا می دهد.
بنابراین یکی از شرایط دریافت کارگزاری بیمه و داشتن دفتر کارگزاری بیمه ی موفق در اختیار داشتن یک نرم افزار تخصصی حسابداری و CRM دفتر کارگزاری بیمه است.
نسخه ی کارگزاری بیمه ابزار با برنامه نویسی قوی خود پاسخگوی تمامی نیاز های شما خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری بیمه، بیمه ابزار؟!

از نظر کارگزاران برتر بیمه نرم افزار بیمه ابزار در بین تمامی نرم افزار های حسابداری بیمه از جمله نرم افزار کسبه، سنار ، آسا و… با زبانی بسیار ساده تر و کاربردی تر بدون نیاز به دانش حسابداری نیاز شما را بر طرف می کند.
یکی از مهم ترین نیاز های کارگزاری بیمه مدیریت بین هر شرکت بیمه است:

 1. نرم افزار بیمه ابزار به شما امکان تعریف بی نهایت شرکت بیمه و رشته های بیمه مربوط به هر شرکت را می دهد .
 2. در زیر گروه هرشرکت بیمه شما به سادگی می توانید درصد کارمزد و بدهی های هر شرکت بیمه را محاسبه کنید و گزارش بگیرید .
 3. همچنین برای محاسبه ی درصد صدور و درصد معرف در نرم افزار پس از ثبت اطلاعات بیمه نامه بلافاصله می توانید درصد معرف و صدور را تعریف نموده و نرم افزار به صورت اتوماتیک محاسبه و گزارش میدهد

اهمیت نرم افزار حسابداری برای شرکت های کارگزاری بیمه

پردازش اطلاعات گسترده و متنوع از سمت مشتریان و شرکت های بیمه به زیر ساخت و ابزاری قوی  و موثر نیاز دارد تا کارگزاری شما را در بین رقبا برتر کند. همچنین با انجام تمام فعالیت های مربوط به کارگزاری شما ،به شیوه ی موثری انرژی و سرمایه ی شما را در جهت فروش بیشتر و تشکیل تیم فروش بیمه ارتقا می دهد.
بنابراین یکی از شرایط دریافت کارگزاری بیمه و داشتن دفتر کارگزاری بیمه ی موفق در اختیار داشتن یک نرم افزار تخصصی حسابداری و CRM دفتر کارگزاری بیمه است.
نسخه ی کارگزاری بیمه ابزار با برنامه نویسی قوی خود پاسخگوی تمامی نیاز های شما خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری بیمه، بیمه ابزار؟!

از نظر کارگزاران برتر بیمه نرم افزار بیمه ابزار در بین تمامی نرم افزار های حسابداری بیمه از جمله نرم افزار کسبه، سنار ، آسا و… با زبانی بسیار ساده تر و کاربردی تر بدون نیاز به دانش حسابداری نیاز شما را بر طرف می کند.
یکی از مهم ترین نیاز های کارگزاری بیمه مدیریت بین هر شرکت بیمه است:

 1. نرم افزار بیمه ابزار به شما امکان تعریف بی نهایت شرکت بیمه و رشته های بیمه مربوط به هر شرکت را می دهد .
 2. در زیر گروه هرشرکت بیمه شما به سادگی می توانید درصد کارمزد و بدهی های هر شرکت بیمه را محاسبه کنید و گزارش بگیرید .
 3. همچنین برای محاسبه ی درصد صدور و درصد معرف در نرم افزار پس از ثبت اطلاعات بیمه نامه بلافاصله می توانید درصد معرف و صدور را تعریف نموده و نرم افزار به صورت اتوماتیک محاسبه و گزارش میدهد

بنابراین اگر شما با این چالش روبه رو هستید که :

می خواهم دفتر بیمه بزنم ،کدام نرم افزار بیمه برای کارگزاری من مناسب تر است ؟

با دانلود رایگان نسخه ی کارگزاری می توانید تمامی امکانات مورد نظر خود را تست کنید.

بنابراین اگر شما با این چالش روبه رو هستید که :

می خواهم دفتر بیمه بزنم ،کدام نرم افزار بیمه برای کارگزاری من مناسب تر است ؟

با دانلود رایگان نسخه ی کارگزاری می توانید تمامی امکانات مورد نظر خود را تست کنید.

نسخه پایه

ویژه شرکت های کارگزاری
4.900.000
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبـت اتـومـاتــیــک اسناد
 • لیـست تمـدیـدی بیمه نامه
 • سررسـید اقسـاط بیـمه نامه
 • جـدول نـرخ بیـــمه نامـــه
 • یادآوری اقساط بیمــــه نامه
 • ارسال پـیـامــک گــــروهـی
 • ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه
اگه تازه شروع کردی

نسخه جامع

ویژه شرکت های کارگزاری
6.900.000
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • جستـجــوی اسنـاد مـالـی
 • گــزارش اقـســاط معــوق
 • محاســبه هوشـمند اقساط
 • محاسـبه پورسانت بازاریاب
اگه امکانات بیشتری می خوای

نسخه پیشرفته

ویژه شرکت های کارگزاری
تماس بگیرید
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • جستـجــوی اسنـاد مـالـی
 • گــزارش اقـســاط معــوق
 • محاســبه هوشـمند اقساط
 • محاسـبه پورسانت بازاریاب
 • مغایــرت گـیری هوشــمند
 • ورود اکـسـل اطلاعات مالی
 • گـزارش عملــکرد ماهـانـه
 • گـزارش مالیــات و دارایـی
 • لیست تمدیدی بیــمه نامه
اگه به فکر توسعه هستی
0/5 (0 نظر)