نسخه ویژه

امکانات ویژه ی نسخه ی بیمه عمر نرم افزار حسابداری بیمه ابزار چیست؟

لطفا اطلاعات خودتان را به صورت صحیح وارد کنید.

فروشندگان بیمه عمر

شما فروشنده ی بیمه عمر علاوه بر سازمان دهی ارتباطات گسترده ی خود با مشتریان، زمان و انرژی زیادی برای پیگیری اقساط و تمدید بیمه نامه صرف میکنید.

صرف وقت زیاد و هزینه های مختلف بر روی پیگیری بیمه گزاران باعث می شود شما نتوانید برروی  فروش بیشتر بیمه ی عمر و تشکیل تیم فروش بیمه و مدیریت بازاریابان تمرکز کنید.

برخی چالش های فروشندگان بیمه عمر :

 • ارتباط با بیمه گزار بیمه عمر
 • بازاریابی بیمه عمر
 • ایجاد تیم بازاریابی و فروش بیمه عمر
 • مدیریت تیم فروش بیمه عمر
 • بایگانی اطلاعات بیمه گزاران
 • محاسبه ی کارمزد بیمه نامه های عمر
 • و….

فروشندگان بیمه عمر

شما فروشنده ی بیمه عمر علاوه بر سازمان دهی ارتباطات گسترده ی خود با مشتریان، زمان و انرژی زیادی برای پیگیری اقساط و تمدید بیمه نامه صرف میکنید.

صرف وقت زیاد و هزینه های مختلف بر روی پیگیری بیمه گزاران باعث می شود شما نتوانید برروی  فروش بیشتر بیمه ی عمر و تشکیل تیم فروش بیمه و مدیریت بازاریابان تمرکز کنید.

برخی چالش های فروشندگان بیمه عمر :

 • ارتباط با بیمه گزار بیمه عمر
 • بازاریابی بیمه عمر
 • ایجاد تیم بازاریابی و فروش بیمه عمر
 • مدیریت تیم فروش بیمه عمر
 • بایگانی اطلاعات بیمه گزاران
 • محاسبه ی کارمزد بیمه نامه های عمر
 • و….

اهمیت نرم افزار حسابداری برای فروشندگان بیمه عمر

 شما به عنوان یک فروشنده موفق بیمه عمر ،  باید با روش های نوین بازاریابی بیمه به خوبی آشنا باشید. یکی از اصول موفقیت در صنعت بیمه و افزایش فروش بیمه عمر استفاده از نرم افزار های حسابداری و crm تخصصی  بیمه است.

یک ابزار قوی برای یکپارچه سازی و ارتباط با مشتریان و همچنین پیگیری اقساط و تمدیدبیمه نیاز دارید تا انرژی و زمان شما را برای تشکیل تیم فروش و فروش بیشتر بیمه عمر ذخیره کند. نرم افزار حسابداری بیمه ابزار با سیستم قوی و یکپارچه ی خود پاسخگوی تمامی نیازهای شما فروشنده بیمه ی عمر خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری بیمه، بیمه ابزار؟!

ازنظر کاربران نرم افزار بیمه ابزار در بین تمامی نرم افزار های حسابداری بیمه از جمله نرم افزار کسبه، سنار ، آسا و… با زبانی بسیار ساده تر ،کاربردی تر و تخصصی تر در زمینه ثبت بیمه نامه عمر و پیگیری بیمه نامه ها نیاز شما را بر طرف می کند.

یکی از مهم ترین نیاز های فروشندگان بیمه ی عمر، ایجاد تیم فروش بیمه است که :

 1. نرم افزار حسابداری بیمه به شما در تشکیل تیم فروش بیمه کمک می کند. در بخش بازاریابی هوشمند در نرم افزار شما می توانید انواع تیم های فروش بیمه را به تعداد نامحدود تعریف کنید.
 2. شما نیز می توانید تارگت گذاری تیم فروش بیمه عمر را در همین بخش و برنامه ریزی برای رسیدن به تارگت را انجام دهید.
 3. همچنین می توانید بر اساس آئین نامه ی 96 بیمه پورسانت خودرا محاسبه کنید.
 4. علاوه برآن کارمزد فروش بیمه عمر را تا 5 سال به صورت اتوماتیک محاسبه کنید.

اهمیت نرم افزار حسابداری برای فروشندگان بیمه عمر

 شما به عنوان یک فروشنده موفق بیمه عمر ،  باید با روش های نوین بازاریابی بیمه به خوبی آشنا باشید. یکی از اصول موفقیت در صنعت بیمه و افزایش فروش بیمه عمر استفاده از نرم افزار های حسابداری و crm تخصصی  بیمه است.

یک ابزار قوی برای یکپارچه سازی و ارتباط با مشتریان و همچنین پیگیری اقساط و تمدیدبیمه نیاز دارید تا انرژی و زمان شما را برای تشکیل تیم فروش و فروش بیشتر بیمه عمر ذخیره کند. نرم افزار حسابداری بیمه ابزار با سیستم قوی و یکپارچه ی خود پاسخگوی تمامی نیازهای شما فروشنده بیمه ی عمر خواهد بود.

چرا نرم افزار حسابداری بیمه، بیمه ابزار؟!

ازنظر کاربران نرم افزار بیمه ابزار در بین تمامی نرم افزار های حسابداری بیمه از جمله نرم افزار کسبه، سنار ، آسا و… با زبانی بسیار ساده تر ،کاربردی تر و تخصصی تر در زمینه ثبت بیمه نامه عمر و پیگیری بیمه نامه ها نیاز شما را بر طرف می کند.

یکی از مهم ترین نیاز های فروشندگان بیمه ی عمر، ایجاد تیم فروش بیمه است که :

 1. نرم افزار حسابداری بیمه به شما در تشکیل تیم فروش بیمه کمک می کند. در بخش بازاریابی هوشمند در نرم افزار شما می توانید انواع تیم های فروش بیمه را به تعداد نامحدود تعریف کنید.
 2. شما نیز می توانید تارگت گذاری تیم فروش بیمه عمر را در همین بخش و برنامه ریزی برای رسیدن به تارگت را انجام دهید.
 3. همچنین می توانید بر اساس آئین نامه ی 96 بیمه پورسانت خودرا محاسبه کنید.
 4. علاوه برآن کارمزد فروش بیمه عمر را تا 5 سال به صورت اتوماتیک محاسبه کنید.

بنابراین اگر شما با این چالش روبه رو هستید که :

چگونه فروشنده ی موفق بیمه عمر شوم ،کدام نرم افزار بیمه برای بازاریابی بیمه عمر مناسب تر است ؟

با دانلود رایگان نسخه ی فروشندگان بیمه عمر می توانید تمامی امکانات مورد نظر خود را تست کنید.

بنابراین اگر شما با این چالش روبه رو هستید که :

چگونه فروشنده ی موفق بیمه عمر شوم ،کدام نرم افزار بیمه برای بازاریابی بیمه عمر مناسب تر است ؟

با دانلود رایگان نسخه ی فروشندگان بیمه عمر می توانید تمامی امکانات مورد نظر خود را تست کنید.

نسخه پایه

ویژه فروشندگان بیمه عمر
900.000
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبـت اتـومـاتــیــک اسناد
 • لیـست تمـدیـدی بیمه نامه
 • سررسـید اقسـاط بیـمه نامه
 • جـدول نـرخ بیـــمه نامـــه
 • یادآوری اقساط بیمــــه نامه
 • ارسال پـیـامــک گــــروهـی
 • اسکن مـدارک به صورت کامل
اگه تازه شروع کردی

نسخه جامع

ویژه فروشندگان بیمه عمر
1.900.000
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • جستـجــوی اسنـاد مـالـی
 • گــزارش اقـســاط معــوق
 • محاســبه هوشـمند اقساط
 • محاسـبه پورسانت بازاریاب
اگه امکانات بیشتری می خوای

نسخه پیشرفته

ویژه فروشندگان بیمه عمر
2.900.000
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • جستـجــوی اسنـاد مـالـی
 • گــزارش اقـســاط معــوق
 • محاســبه هوشـمند اقساط
 • محاسـبه پورسانت بازاریاب
 • مغایــرت گـیری هوشــمند
 • ورود اکـسـل اطلاعات مالی
 • گـزارش عملــکرد ماهـانـه
 • گـزارش مالیــات و دارایـی
 • لیست تمدیدی بیــمه نامه
اگه به فکر توسعه هستی
0/5 (0 نظر)