نسخه ویژه

دفاتر نمایندگان حقوقی بیمه

با امکانات کاربردی به راحتی امور نمایندگی خودتون را مدیریت کنید .

شما نماینده حقوقی بیمه چالش ها و دغدغه هایی برای مدیریت، حفظ و گسترش دفتر بیمه رو به رو هستید، با افزایش و رشد رقبا در این صنعت شما باید از روش ها و تکنیک ها وابزار های مختلف برای رشد و درآمد بیشتر استفاده کنید .

بایـد اقداماتی انجام دهیـد تا سطح بهره وری دفتر شما بالاتر برود و در چرخه‌ی اقدامات تکراری برای حفظ دفتر خودتان نباشید، زمان را مدیریت کنید تا بـه هدف اصلی یعنی کشف بازار پـــرفروش و معرفی و پیگـیری بیمه گـزاران بپردازید . شاید شما هیچ گاه به این فکر نکرده باشید که کارهای متفرقه مدیریتی مثل مرتـب کردن بایـگانی هــا، پیگیری مطالبات و درگیری با کارمندان و بازاریابان برای محاسبه و پرداخت حقوق و پــورسانت چقدر زمان مفید برای فروش و یا حتی زمان گزاشتن برای آموزش دیدن و تـقویت فروش را از دست داده باشید . و مـهم تـر از آن درگیری روحی و روانی که شما که باعث میشود شما تمرکز کافی روی کار خــود نداشته باشید .

نسخه پایه

ت4.900.000

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ ماژول نمایندگی حقوقی

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

⛔ گزارش مالیات و دارایی

⛔ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

⛔محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

⛔ جستجوی اسناد مالی

⛔ تعریف سرگروه خرید

⛔ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

⛔ مغایرت گیری هوشمند بانکی

⛔ محاسبه پورسانت بازاریاب

⛔ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

⛔ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

⛔ صورت حساب بیمه گران

⛔ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط و چک ها

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

⛔ امتیاز دهی ورتبه بندی بیمه گزاران

⛔ لیست سیاه مشتریان

⛔ مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

⛔ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

⛔ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

⛔ تعریف کاربران با سطح دسترسی

⛔ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

 
demo-attachment-419-Group-7592

نسخه جامع

ت6.900.000

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ ماژول نمایندگی حقوقی

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

✅ گزارش مالیات و دارایی

✅ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

✅محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

✅ جستجوی اسناد مالی

✅ تعریف سرگروه خرید

✅ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

⛔ مغایرت گیری هوشمند بانکی

✅ محاسبه پورسانت بازاریاب

⛔ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

⛔ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

✅ صورت حساب بیمه گران

⛔ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط و چک ها

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

⛔ امتیاز دهی ورتبه بندی بیمه گزاران

⛔ لیست سیاه مشتریان

⛔ مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

⛔ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

⛔ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

✅ تعریف کاربران با سطح دسترسی

⛔ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

 
demo-attachment-419-Group-7592

نسخه پیشرفته

تماس بگیرید

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ ماژول نمایندگی حقوقی

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

✅ گزارش مالیات و دارایی

✅ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

✅محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

✅ جستجوی اسناد مالی

✅ تعریف سرگروه خرید

✅ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

✅ مغایرت گیری هوشمند بانکی

✅ محاسبه پورسانت بازاریاب

✅ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

✅ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

✅ صورت حساب بیمه گران

✅ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط و چک ها

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

✅ امتیاز دهی ورتبه بندی بیمه گزاران

✅ لیست سیاه مشتریان

✅ مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

✅ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

✅ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

✅ تعریف کاربران با سطح دسترسی

✅ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

demo-attachment-419-Group-7592