نسخه ویژه

امکانات ویژه ی نسخه ی حقوقی نرم افزار حسابداری بیمه ابزار چیست؟

demo-attachment-144-Group-125
Asset-3@4x-1
Asset-1@4x-1
Asset-2@4x
نسخه ی حقیقی نرم افزار حسابداری بیمه ابزار
فروشنده ی موفق بیمه عمر

شما به عنوان نماینده حقوقی بیمه با چالش های مختلف در زمینه ی مدیریت شعب خود و همکاری با شرکا دارید.

شما برای پیگیری و مدیریت تمام موارد مربوط به نمایندگی حقوقی خود ، روزانه زمان و هزینه ی بسیار زیادی را برای اقدامات مختلف صرف می کنید. این اقدامات شامل پیگیری و محاسبه ی کارمزد شرکا، مدیریت شعب و دفترهای زیر مجموعه، بایگانی اطلاعات بیمه گزاران … است.

برای برتری بین رقبای صنعت بیمه شما نیاز به ابزاری قوی دارید تا علاوه بر انجام تمام موارد ذکر شده ، بازدهی را جهت فروش و درآمد بیشتر افزایش دهد.

نرم افزار حسابداری بیمه ابزار با سیستم قوی و یکپارچه ی خود پاسخگوی تمامی نیازهای نمایندگی حقوقی بیمه شما خواهد بود.

شما به عنوان نماینده حقوقی بیمه با چالش های مختلف در زمینه ی مدیریت شعب خود و همکاری با شرکا دارید.

شما برای پیگیری و مدیریت تمام موارد مربوط به نمایندگی حقوقی خود ، روزانه زمان و هزینه ی بسیار زیادی را برای اقدامات مختلف صرف می کنید. این اقدامات شامل پیگیری و محاسبه ی کارمزد شرکا، مدیریت شعب و دفترهای زیر مجموعه، بایگانی اطلاعات بیمه گزاران … است.

برای برتری بین رقبای صنعت بیمه شما نیاز به ابزاری قوی دارید تا علاوه بر انجام تمام موارد ذکر شده ، بازدهی را جهت فروش و درآمد بیشتر افزایش دهد.

نرم افزار حسابداری بیمه ابزار با سیستم قوی و یکپارچه ی خود پاسخگوی تمامی نیازهای نمایندگی حقوقی بیمه شما خواهد بود.

نسخه پایه

ت4.900.000

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ ماژول نمایندگی حقوقی

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

⛔ گزارش مالیات و دارایی

⛔ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

⛔محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

⛔ جستجوی اسناد مالی

⛔ تعریف سرگروه خرید

⛔ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

⛔ مغایرت گیری هوشمند بانکی

⛔ محاسبه پورسانت بازاریاب

⛔ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

⛔ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

⛔ صورت حساب بیمه گران

⛔ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط و چک ها

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

⛔ امتیاز دهی ورتبه بندی بیمه گزاران

⛔ لیست سیاه مشتریان

⛔ مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

⛔ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

⛔ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

⛔ تعریف کاربران با سطح دسترسی

⛔ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

 
demo-attachment-419-Group-7592

نسخه جامع

ت6.900.000

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ ماژول نمایندگی حقوقی

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

✅ گزارش مالیات و دارایی

✅ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

✅محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

✅ جستجوی اسناد مالی

✅ تعریف سرگروه خرید

✅ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

⛔ مغایرت گیری هوشمند بانکی

✅ محاسبه پورسانت بازاریاب

⛔ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

⛔ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

✅ صورت حساب بیمه گران

⛔ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط و چک ها

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

⛔ امتیاز دهی ورتبه بندی بیمه گزاران

⛔ لیست سیاه مشتریان

⛔ مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

⛔ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

⛔ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

✅ تعریف کاربران با سطح دسترسی

⛔ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

 
demo-attachment-419-Group-7592

نسخه پیشرفته

تماس بگیرید

✅ حسابداری تخصصی بیمه

✅ ماژول نمایندگی حقوقی

✅ تولید فایل واگذاری چک

✅ محاسبه کارمزد

✅ تسویه دو وجهی بیمه نامه

✅ ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها

✅ ثبت اتوماتیک اسناد

✅ گزارش مالیات و دارایی

✅ گزارش عملکرد مالی ماهانه

✅ گزارش اقساط معوق و سررسید نشده

✅محاسبه هوشمند مبلغ اقساط

✅ جستجوی اسناد مالی

✅ تعریف سرگروه خرید

✅ وروداکسل اطلاعات مالی پرتال بیمه

✅ مغایرت گیری هوشمند بانکی

✅ محاسبه پورسانت بازاریاب

✅ ثبت اتوماتیک پیامک های بانکی

✅ گزارش تلگرامی پورسانت بازاریابان

✅ صورت حساب بیمه گران

✅ حسابداری تلگرامی

✅ لیست تمدیدی بیمه نامه

✅ سررسید اقساط بیمه نامه

✅ ارسال پیامک

✅ جدول نرخ بیمه نامه

✅ ورود اکسل اطلاعات بیمه نامه و بیمه گزاران

✅ یادآوری اقساط و چک ها

✅ ارسال پیامک گروهی

✅ ارسال پیامک شخصی سازی شده

✅ امتیاز دهی ورتبه بندی بیمه گزاران

✅ لیست سیاه مشتریان

✅ مشاوره فروش غیر حضوری در تلگرام

✅ ارسال کاتالوگ بیمه در تلگرام

✅ اسکن مدارک به صورت مستقیم

✅ بایگانی الکترونیک اسناد و مدارک

✅ ارسال مستقیم مدارک در تلگرام

✅ تعریف کاربران با سطح دسترسی

✅ کاربری تحت شبکه

✅ نامه نگاری اداری

demo-attachment-419-Group-7592
0/5 (0 نظر)