نسخه ویژه

امکانات ویژه ی نسخه ی حقیقی نرم افزار حسابداری بیمه ابزار چیست؟

لطفا اطلاعات خودتان را به صورت صحیح وارد کنید.

نمایندگی حقیقی بیمه

شما به عنوان نماینده حقیقی بیمه با چالش های مختلفی از جمله چالش های مدیریتی برای گسترش و سودآوری دفتر خود رو به رو هستید. شما برای حفظ و گسترش دفتر بیمه ی خود روزانه اقدامات زیادی انجام می دهید که بخش بزرگی از هزینه ها و زمان شما را هدر می دهد. این اقدامات شامل :

 • برخی ازچالش های نمایندگان حقیقی بیمه
 • بایگانی کردن اطلاعات و ثبت بیمه نامه ها
 • وصول مطالبات بیمه گزاران
 • ارتباط با بیمه گزاران
 • یادآوری وصول اقساط بیمه گزاران
 •  درگیری با کارمندان و بازاریابان برای محاسبه و پرداخت حقوق و پورسانت
 •  گزارش از بدهکاران و بستانکاران
 • و ….

نمایندگی حقیقی بیمه

شما به عنوان نماینده حقیقی بیمه با چالش های مختلفی از جمله چالش های مدیریتی برای گسترش و سودآوری دفتر خود رو به رو هستید. شما برای حفظ و گسترش دفتر بیمه ی خود روزانه اقدامات زیادی انجام می دهید که بخش بزرگی از هزینه ها و زمان شما را هدر می دهد. این اقدامات شامل :

 • برخی ازچالش های نمایندگان حقیقی بیمه
 • بایگانی کردن اطلاعات و ثبت بیمه نامه ها
 • وصول مطالبات بیمه گزاران
 • ارتباط با بیمه گزاران
 • یادآوری وصول اقساط بیمه گزاران
 • درگیری با کارمندان و بازاریابان برای محاسبه و پرداخت حقوق و پورسانت
 • گزارش از بدهکاران و بستانکاران
 • و ….

اهمیت نرم افزار حسابداری بیمه

برای برتری بین رقبای صنعت بیمه شما نیاز به ابزاری قوی دارید تا علاوه بر انجام تمام موارد ذکر شده ، بازدهی را جهت فروش افزایش دهد و در آمد نمایندگی بیمه شما را به شکلی صعودی رشد دهد.

بنابراین یکی از شرایط زدن دفتر بیمه و داشتن دفتر بیمه ی موفق در حوزه ی نمایندگی حقیقی در اختیار داشتن یک ابزار و زیرساخت مناسب دفتر بیمه است.

نسخه ی نمایندگی حقیقی بیمه ابزار با برنامه نویسی قوی خود پاسخگوی تمامی نیاز های شما خواهد بود.

کاربرد نرم افزار حسابداری بیمه

از نظر نمایندگان برتر بیمه نرم افزار بیمه ابزار در بین تمامی نرم افزار های حسابداری بیمه از جمله نرم افزار کسبه، سنار ، آسا و… با زبانی بسیارساده تر و کاربردی تر نیاز شما را بر طرف می کند.

یکی از مهم ترین نیاز های نمایندگی حقیقی بیمه پیگیری و دریافت اقساط بیمه گزاران است:

نرم افزار پس از ثبت بیمه نامه ی مورد نظر شما به صورت اتوماتیک، مبلغ حق بیمه بر اساس  تعداد اقساط مشخص شده توسط کاربر را قسط بندی می کند .

اقساط مشخص شده به صورت اتوماتیک در لیست یادآوری اقساط و گزارش بدهی ها قرار می گیرد .نرم افزار سر رسید هر قسط را به شما در بخش یادآوری ها نمایش می دهد  تا شما با ارسال پیامک شخصی سازی شده ، بدهی خود را کاملا سر موعد پیگیری و وصول کنید

اهمیت نرم افزار حسابداری بیمه

برای برتری بین رقبای صنعت بیمه شما نیاز به ابزاری قوی دارید تا علاوه بر انجام تمام موارد ذکر شده ، بازدهی را جهت فروش افزایش دهد و در آمد نمایندگی بیمه شما را به شکلی صعودی رشد دهد.

بنابراین یکی از شرایط زدن دفتر بیمه و داشتن دفتر بیمه ی موفق در حوزه ی نمایندگی حقیقی در اختیار داشتن یک ابزار و زیرساخت مناسب دفتر بیمه است.

نسخه ی نمایندگی حقیقی بیمه ابزار با برنامه نویسی قوی خود پاسخگوی تمامی نیاز های شما خواهد بود.

کاربرد نرم افزار حسابداری بیمه

از نظر نمایندگان برتر بیمه نرم افزار بیمه ابزار در بین تمامی نرم افزار های حسابداری بیمه از جمله نرم افزار کسبه، سنار ، آسا و… با زبانی بسیارساده تر و کاربردی تر نیاز شما را بر طرف می کند.

یکی از مهم ترین نیاز های نمایندگی حقیقی بیمه پیگیری و دریافت اقساط بیمه گزاران است:

نرم افزار پس از ثبت بیمه نامه ی مورد نظر شما به صورت اتوماتیک، مبلغ حق بیمه بر اساس  تعداد اقساط مشخص شده توسط کاربر را قسط بندی می کند .

اقساط مشخص شده به صورت اتوماتیک در لیست یادآوری اقساط و گزارش بدهی ها قرار می گیرد .نرم افزار سر رسید هر قسط را به شما در بخش یادآوری ها نمایش می دهد  تا شما با ارسال پیامک شخصی سازی شده ، بدهی خود را کاملا سر موعد پیگیری و وصول کنید

بنابراین اگر شما با این چالش روبه رو هستید که می خواهم ;

 • دفتر بیمه بزنم ،کدام نرم افزار بیمه برای نمایندگی من مناسب تر است ؟

با دانلود رایگان نسخه ی نمایندگی حقیقی می توانید تمامی امکانات مورد نظر خود را تست کنید.

بنابراین اگر شما با این چالش روبه رو هستید که می خواهم :

 •  دفتر بیمه بزنم ،کدام نرم افزار بیمه برای نمایندگی من مناسب تر است ؟

با دانلود رایگان نسخه ی نمایندگی حقیقی می توانید تمامی امکانات مورد نظر خود را تست کنید.

نسخه پایه

ویژه نمایندگان حقیقی بیمه
5.800.000
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • ارســـال پیامــک گـروهـی
 • لیسـت تمدیدی بیــمه نامه
 • سررسید اقساط بیمــه نامـه
اگه تازه شروع کردی

نسخه جامع

ویژه نمایندگان حقیقی بیمه
7.800.000
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • جستـجــوی اسنـاد مـالـی
 • گــزارش اقـســاط معــوق
 • محاســبه هوشـمند اقساط
 • محاسـبه پورسانت بازاریاب
اگه امکانات بیشتری می خوای

نسخه پیشرفته

ویژه نمایندگان حقیقی بیمه
9.800.000
 • حسابـداری تخصصی بیمـه
 • تسویه دو وجهی بیـمه نامه
 • ثبت اتوماتیک بیمه نامه ها
 • ثبت اتوماتیـک اسـناد مالی
 • صورت حساب بیمه گــزاران
 • جستـجــوی اسنـاد مـالـی
 • گــزارش اقـســاط معــوق
 • محاســبه هوشـمند اقساط
 • محاسـبه پورسانت بازاریاب
 • مغایــرت گـیری هوشــمند
 • ورود اکـسـل اطلاعات مالی
 • گـزارش عملــکرد ماهـانـه
 • گـزارش مالیــات و دارایـی
 • لیست تمدیدی بیــمه نامه
اگه به فکر توسعه هستی
0/5 (0 نظر)