ویژه نمایندگان بیمه

دوره آموزشی تیم سازی و فروش بیمه

صنعت فروش بیمه برای دستیابی به درآمد و سود های بیشتر از حالت قدیمی و سنتی خود فاصله گرفته است. امروزه فروشندگان موفق بیمه از فروش توسط بازاریاب یا مراجعه ارباب رجوع به نمایندگی ها به سمت تشکیل شبکه فروش و تیم های گسترده ی فروش بیمه حرکت کرده اند.

شما به عنوان نمایندگان بیمه برای بازاریابی موفق و فروش بیشتر باید تیم فروش خود را تشکیل داده  و برای آن اهداف برنامه ریزی شده مشخص کنید.

ما در دوره ی  آموزش تیم سازی و فروش بیمه تمامی نکات و موارد مورد نیاز برای تشکیل و سازمان دهی تیم فروش بیمه را به شما آموزش می دهیم .

دوره ی آموزشی ما به طور جامع برروی اهداف کاربردی زیر تمرکز کرده است :

  1. ضرورت و اهمیت تیم سازی در فروش بیمه
  2. آشنایی با اصول اولیه تیم سازی و شبکه سازی فروش بیمه
  3. رفع چالش های تیم های فروش بیمه
  4. مدیریت صحیح بر چارت و اهداف تیم های فروش
  5. راهکارهای حفظ پایداری و پویایی تیم فروش بیمه

صنعت فروش بیمه برای دستیابی به درآمد و سود های بیشتر از حالت قدیمی و سنتی خود فاصله گرفته است. امروزه فروشندگان موفق بیمه از فروش توسط بازاریاب یا مراجعه ارباب رجوع به نمایندگی ها به سمت تشکیل شبکه فروش و  تیم های گسترده ی فروش بیمه حرکت کرده اند.

شما به عنوان نمایندگان بیمه برای بازاریابی موفق و فروش بیشتر باید تیم فروش خود را تشکیل داده  و برای آن اهداف برنامه ریزی شده مشخص کنید.

ما در دوره ی  آموزش تیم سازی و فروش بیمه تمامی نکات و موارد مورد نیاز برای تشکیل و سازمان دهی تیم فروش بیمه را به شما آموزش می دهیم .

دوره ی آموزشی ما به طور جامع برروی اهداف کاربردی زیر تمرکز کرده است :

  1. ضرورت و اهمیت تیم سازی در فروش بیمه
  2. آشنایی با اصول اولیه تیم سازی و شبکه سازی فروش بیمه
  3. رفع چالش های تیم های فروش بیمه
  4. مدیریت صحیح بر چارت و اهداف تیم های فروش
  5. راهکارهای حفظ پایداری و پویایی تیم فروش بیمه

ثبت نام با 90 درصد تخفیف

بیمه گر گرامی: در ورود اطلاعات صحیح دقت فرمایید، اطلاع رسانی از طریق شماره همراه شما صورت می گیرد.

تیم سازی و فروش بیمه

ثبت نام با 90 درصد تخفیف

بیمه گر گرامی : در ورود اطلاعات صحیح دقت فرمایید، اطلاع رسانی از طریق شماره همراه شما صورت می گیرد.

تیم سازی و فروش بیمه
0/5 (0 نظر)