حسابدرای امور مالی بیمه ابزار

حسابداری و مالی

شفافیت مالی

تمامی دریافت و پرداخت و امور ثبت چک و قسط را در نرم افزار بیمه ابزار ثبت و مدیریت کنید .

بیشتر بخوانید
CRM

CRM، باشگاه مشتریان

ارتباط موثر با مشتریان

شما به عنوان یک مدیر امور روزمره خودتان را با اتوماسیون اداری بیمه ابزار سرعت ببخشید .

بیشتر بخوانید
اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری

بهبود مدیریت امور دفتر

با بیمه گزاران خودتان در ارتباط باشید تا سریعتر خدمات خودتان را به بیمه گزاران معرفی کنید.

بیشتر بخوانید
بایگانی الکترونیک اسناد

بایگانی الکترونیک اسناد

بایگانی اطلاعات بدون دردسر

برای صرفه جویی دروقت خود با بایگانی کردن اطلاعات به راحتی به اسناد و مدارک مدنظر دسترسی داشته باشید .

بیشتر بخوانید

نسخه مناسب خود را انتخاب کنید !

به راحتی می توانیـد ارتباط خود را با بیمه گزاران حفظ کنید و اطلاعات خودتان را جمع آوری و بایگانی کنید.

demo-attachment-419-Group-7592

نمایندگان جنرال می توانند مدیریت راحت تر دریافت و پرداخت خودرا داشته باشند.

demo-attachment-419-Group-7592

امکان مدیریت دقیق تر بر روی امور اتوماسیون اداری و بایگانی اسناد و مدارک را داشته باشید.

 

demo-attachment-419-Group-7592

امکان تعریف چند شرکت بیمه و انجام امور حسابداری به صورت مجزا را می توانید داشته باشید.

demo-attachment-419-Group-7592
مشاوره

برای مشاوره جهت خرید نرم افزار حسابداری بیمه، شماره خود را وارد کنید

برای مشاوره جهت خرید نرم افزار حسابداری بیمه، شماره خود را وارد کنید

نظرات همکاران شما

ما به رضایت مشتریان خود اهمیت می‌دهیم !

نظر مشتریان
کارگزاری بیمه توانا (آقای شاه بداغی)
نرم افزار حسابداری بیمه | بیمه ابزار
نماینده بیمه ایران (آقای معین آزادگان)
نرم افزار حسابداری بیمه | بیمه ابزار
نماینده بیمه البرز (آقای محلاتی)
نرم افزار حسابداری بیمه | بیمه ابزار
نماینده بیمه ایران (آقای تشکری)
نرم افزار حسابداری بیمه | بیمه ابزار
نماینده بیمه ایران (آقای شهسواری)
0/5 (0 نظر)